Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

AEO – zatravnovani – případová studie

28/03/06
smf

Zatravňování orné půdy, pastva skotu, agroenvironmentální opatření a nitrátová směrnice (případová studie)
autor: Ing. Jan Leština, CSc. VÚRV Praha – Ruzyně


Příloha : AEO-zatravnovani-pripadova_studie.doc [doc ; 31232 bytů]

Zařazeno v Aktuality, HRDP