Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář- kompletní program konzervace statkových krmiv

15/02/06

Kompletní program konzervace statkových krmiv

NutriVet s.r.o., Pohořelice


Agronea a.s.  Polička


 


Vás Zve na odborný seminář


 


Kompletní program konzervace statkových krmiv


 


 


konané dne  23. února  2006


v zasedací místnosti Agronea a.s. Polička  


 


 


 program semináře:   zahájení   9,00 hod. ukončení 12 hod.


 


 


Ing. Jiří Navrátil


Úvodní slovo


 


Ing. Roman Kysilko


Systém výroby statkových krmiv v Agronea a.s.


 


Doc. MVDr. Petr Doležal, CSc.


Vliv plísní a mykotoxinů na zdraví a reprodukční ukazatele hosp. zvířat


 


Ing. Václav Jambor,CSc.


Nové způsoby hodnocení konzervovaných krmiv z kvalitativního pohledu.


Nové požadavky na výživu vysokoprodukčních dojnic.


Systém Kofasil – účinná konzervace všech statkových krmiv 


 


Předběžná přihláška na odborný seminář:


23.2.2006 Agronea a.s. Polička  


 


Firma : ………………………………………………………………………………


 


Adresa:    ulice:  ……………………………………………………………………


Místo vč. PSČ:  …………………………………………………………………….


                             


Osoby :…………………………………………………


             …………………………………………………


 


 


Telefon:  ………………….…Fax:………………………mobil:…………………….


e-mail…………………………………………..


 


………………………………………..


     podpis a razítko organizace 


 


Na základě této přihlášky, případně telefonické objednávky Vám připravíme občerstvení na semináři


Adresa: NutriVet, s.r.o., Vídeňská 1023, 691 23 Pohořelice, mobil: 606 764 260,


e-mail: v.jambor@iol.cz, www.nutrivet.cz