Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příprava kurzu a vzdělávacího programu pro „POVOLÁNÍ KOČÍ“

15/02/06
ing. Jiří Hřebíček

Příprava kurzu a vzdělávacího programu pro dospělé „POVOLÁNÍ – KOČÍ“Příloha : Vec.doc [doc ; 26112 bytů]