Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nové požadavky na havarijní plán v zemědělských podnicích

10/02/06

Od 1. května 2006 je v platnosti vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu,…


Příloha : Havarijni_plan_9-2-06.doc [doc ; 44032 bytů]

Zařazeno v Aktuality, ochrana vod