Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nařízení vlády č. 242/2004 Sb. -AEO

10/02/06
smf

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004
o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství
spočívajících v ochraně složek životního prostředí
(o provádění agroenvironmentálních opatření)
ve znění nařízění vlády č. 542/2004 Sb.,
nařízění vlády č. 119/2005 Sb. a nařízění vlády č. 515/2005 Sb.


Příloha : NV_242-2004_Sb.v_platnem_zneni.doc [doc ; 385024 bytů]


Příloha : Priloha_c.2.doc [doc ; 14336 bytů]


Příloha : Priloha_c.3.doc [doc ; 25600 bytů]
Příloha : Priloha_c.4.doc [doc ; 30720 bytů]
Příloha : Priloha_c.5.doc [doc ; 15872 bytů]
Příloha : Priloha_c.6.doc [doc ; 15360 bytů]
Příloha : Priloha_c.7.doc [doc ; 9728 bytů]
Příloha : Priloha_c.8.doc [doc ; 11264 bytů]
Příloha : Priloha_c.9.doc [doc ; 13312 bytů]
Příloha : Priloha_c.10.doc [doc ; 13312 bytů]
Příloha : Priloha_c.11.doc [doc ; 50688 bytů]

Zařazeno v HRDP