Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Drobní farmáři nemusí vést podvojné účetnictví

20/02/06
smf

Pokud nedosáhnou drobní zemědělští podnikatelé ročního obratu, který je vyšší než 15 milionů korun a nejsou zapsáni v obchodním rejstříku, nemusí vést takzvané podvojné účetnictví.
Zdroj: www.agris.cz, 14.2.2006


Příloha : Drobni_farmari_nemusi_vest_podvojne_ucetnictvi.doc [doc ; 30720 bytů]