Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příjem žádostí o podporu z OP Zemědělství v roce 2006

06/01/06

Tisková zpráva

Praha, 5.12.2005


 


Příjem žádostí o podporu z OP Zemědělství v roce 2006 


Ministr zemědělství Jan Mládek vyhlašuje osmé a deváté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti v následujících termínech na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě, a to vždy poslední den do 12.00 hodin.


 


Osmé kolo (první kolo roku 2006) – 9. 1. 2006 – 27. 1. 2006, 12.00


·        podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícícím zemědělcům, investiční záměry:


a)     racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí a koz


b)     racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu nosnic


c)      zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy


d)     investice na rekonstrukce a technologie na skladování ovoce a zeleniny


·        podopatření 1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností


·        podopatření 1.3.4 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd


·        podopatření 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů


·        podopatření 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství


·        opatření 2.3. Rybářství


 


Deváté kolo (druhé kolo roku 2006) – 13. 3. 2006 – 31. 3. 2006, 12.00


·        opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing


·        opatření 1.3. Lesní hospodářství (kromě podopatření 1.3.4.)


·        podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a  zachování zemědělské krajiny


·        podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER +), investiční záměr c) Osvojování schopností


 


Pravidla pro žadatele jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stánkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz v záložce Dotace a programy / Operační program Zemědělství / Vše pro žadatele. Tištěná verze Pravidel pro žadatele je k dispozici jak na regionálních, tak i na centrálním pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu.


 


Tomáš Loskot


tiskový mluvčí MZe