Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Povinnosti ze zákona

03/01/06

Změny vyplývající z novely zemědělského zákona

Novela zemědělského zákona přinesla do evidence půdy tři zásadní novinky:


1)      Ke každé změně provedené na půdním bloku je třeba doložit právní důvod užívání a to i v případě , kdy žadatel užívání bloku ukončuje. Při  převodu půdního bloku z jednoho uživatele na druhého je za minimální právní doklad užívání považováno vzájemné souhlasné prohlášení. POZOR! Pokud dokládáte smlouvy musíte mít na paměti, že změny hlásíte na agenturu do 15 dní od nastalé změny, tj. nesmí být starší 15 dní, jinak hrozí sankce (viz ad 2). Ke každé změně  je zároveň nutné na zemědělskou agenturu přinést písemné ohlášení změny na nově vydaných formulářích Mze.


2)      Novelou přichází v platnost sankce:


Hlášení změny hranic bez  právního důvodu užívání  …………..  100 Kč/ha


Včasné neohlášení změny    ……………………………………..  100 Kč/ha


Neohlášení změny kultury   ……………………………………..  100 Kč/ha


Zjevná blokace pozemku   ………………………………………1000 Kč/ha


Zjevná spekulace  ………………………………………………. 5000 Kč/ha


3)      Novelou se také zavádí povinnost pěstitelů GMO ohlásit Mze předpoklad pěstování GMO do 1.března, zasetí GMO na blocích hlásit do 15 dní sousedním uživatelům a do 30 dní na ZA PÚ Mze.


 

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR