Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví z HRDP

23/01/06
smf

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví z HRDP

V sekci Lesnictví na www.szif.cz jsou umístěny formuláře žádosti o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy a do programu Založení porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití pro rok 2006. Žádosti se podávají na místně příslušné Zemědělské agentuře a pozemkovém úřadě (ZA-PÚ). Žádost o zařazení musí být doručena na příslušné ZA-PÚ nejpozději do 28.2.2006.


Ing. Lubomír Svoboda, oddělení metodiky HRDP


 Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality, HRDP, Lesnictví