Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Akční plán biomasy

21/01/06

Akční plán na podporu využívání biomasy byl přijat Evropskou komisí už 7. prosince 2005 a také uvítán eBIO, Evropskou asociací pro bioetanol, jako odvážný krok k omezení závislosti Evropské unie na importované energii.

Akční plán biomasy

Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 42698 ; Vydáno : 21.1. 2006Dnes ; Autor : Št

Akční plán na podporu využívání biomasy byl přijat Evropskou komisí už 7. prosince 2005 a také uvítán eBIO, Evropskou asociací pro bioetanol, jako odvážný krok k omezení závislosti Evropské unie na importované energii a zvyšujícímu se obsahu skleníkových plynů způsobovaného dopravním sektorem. Organizace souhlasí s Evropskou komisí, že vývoj směrem k nařízení o biopalivech není ani dosažen, ani řádně adresován a takže rozhodující činností je pouze cesta vpřed. eBIO silně obhajuje potřebu povinného snížení množství skleníkových plynů a chce zavázat dodavatele paliv k používání obnovitelných paliv v silniční dopravě. Organizace rovněž volá po posouzení „Nařízení“ týkajících se kvality paliv, protože chce, aby se dále podpořilo používání biopaliv. Cítí, že současná legislativa oplývá mnoha omezeními, která se týkají právě využívání biopaliv.


eBIO plně podporuje názor Komise, že by neměly být žádné bariéry pro využívání biopaliv, a které by mohly být diskriminační. Podporuje myšlenku zavádění biopaliv do aut a autobusů pro osobní dopravu. Tato organizace rovněž zdůrazňuje význam výzkumu a vývoje biopaliv druhé generace. Na mezinárodní úrovni eBIO podporuje myšlenku, aby nejchudší země měly volný přístup na  trh s exportem biopaliv a zdůrazňuje potřebu rovného obchodování u ostatních zemí.


Europe information agriculture, 2006, č. 19, January 13, 214/9.7        


 


Zdroj: ÚZPI Praha