Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zásady správné zemědělské praxe a ochrana vod

08/12/05
smf

Zásady správné zemědělské praxe zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů


 Příloha : ZSZP_ochrana_vod_2._vydani.doc [doc ; 327680 bytů]


 Příloha : zasady1.cast.pdf [pdf ; 834133 bytů]


 Příloha : zasady_2.cast-kejda.pdf [pdf ; 1759531 bytů]


 Příloha : zasady_3.cast_-kejda2.pdf [pdf ; 2760733 bytů]


 Příloha : Ochranavod.pdf [pdf ; 1056433 bytů]


více informací na: http://www.agronavigator.cz/nitrat/default.asp?ch=117&typ=5