Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář – Transformace národní dotační politiky ČR v zemědělství do systému podpor EU

23/12/05

Seminář


 


 


AGRÁRNÍ KOMORA České republiky


Vás zve na seminář


 


 


 


Transformace národní dotační politiky ČR v zemědělství do systému podpor EU


 


Seminář se bude konat dne :


 


 


Dne  18. ledna 2006  v


 


Kulturním zařízení  Na Rychtě, Morašice u Svitav


 


 


 


Program semináře:


 


  8.00 – 9.00     Úvod a systém do dotační politiky       Ing. Gallová


  9.00 – 10.00   Zásady správné zemědělské praxe       Ing. Smítal


10.00 – 13.00   Přímé platby, TOP UP, národní dotace 


                                                                                       Ing. Lapáček


13.00 – 14.30   Operační program Zemědělství        Ing. Klacková


14.30 – 16.00   HRDP                                                  Ing. Stonawský


 


 


 


 


 


Semiře se konají s podporou Operačního  programu  Zemědělství,


Opatření 2.2. Odborné vzdělávání  

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství