Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe a ochrana ovzduší

08/12/05
smf

Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe a ochrana ovzduší dle přílohy č.2 k NV č.353/2002 Sb.

           Provozovatel zdroje znečišťování podle bodu 1 této přílohy může předložit podle § 5 odst. 8 zákona krajskému úřadu plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší. Žádost doloží návrhem plánu zpracovaným podle § 5 odst. 9 zákona a tohoto nařízení. Datem schválení plánu krajským úřadem přestává být provozovatelem zdroje podle bodu 2. 


          Provozovatel zdroje znečišťování podle bodu 1 této přílohy, který nepostupuje podle výše uvedeného, prokazuje dodržení emisních limitů autorizovaným měřením emisí znečišťujících a pachových látek podle zvláštního předpisu5) a podle této přílohy.


 

 
          Priloha_c.2_k_NV_c.353-2002_Sb..doc [doc ; 185344 bytů]