Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nová povinnost od 1. 1. 2006 – odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

07/12/05