Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘĺZENĺ VLÁDY č.353/2002 Sb.

07/12/05
smf

NAŘĺZENĺ VLÁDY č.353/2002 Sb.ze dne
3. července 2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

 


 


 


Příloha : Narizeni_vlady_353_2002_Sb..doc [doc ; 716288 bytů]

Zařazeno v ochrana ovzduší