Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nařízení Komise (ES) č. 1954/2005 ze dne 29. listopadu 2005

02/12/05
smf

Nařízení Komise (ES) č. 1954/2005 ze dne 29. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003 týkající se platby podpory


Příloha : Narizeni_Komise_(ES)_c.1954-2005.pdf [pdf ; 58178 bytů]