Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ke zdaňování dotací

14/12/05
smf

Opakujeme informaci o zdanění nenárokových dotací daní z příjmů. Četné telefonické dotazy členstva svědčí o tom, že k nim nepronikla. Žádám všechny ředitele OAK, aby s přiloženým dopisem 1. místopředsedy vlády a ministra financí seznámili své členy, pokud tak již neučinili.
Ing. Jan Záhorka ,tajemník AK ČR
Zdroj: APIC-AK (Agrární poradensko informační centrum Agrární komory ČR), 13.12.2005


Příloha : Dopis_prezidenta_AK_ministrovi_financi.doc [doc ; 31232 bytů]


Příloha : Odpoved_ministra_financi.doc [doc ; 26112 bytů]

Zařazeno v AK ČR, Aktuality