Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyhláška č. 450/2005 Sb.

16/11/05
smf

VYHLÁŠKA č. 450/2005 Sb.ze dne 4. listopadu

VYHLÁŠKA č. 450/2005 Sb.ze dne 4. listopadu 2005 o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. Tato vyhláška platí mj. i pro zemědělské podnikatele ( močůvka, hnojůvka a kejda).


 


Příloha : Vyhlaska_c.450-2005Sb.htm [htm ; 66636 bytů]

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR