Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

PŘIHLÁŠKA KE ZKOUŠCE Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY NA OR.

27/11/05

dle zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči.


Příloha : zadost.pdf [pdf ; 141212 bytů]