Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odborná způsobilost pro zemědělské podnikatele

07/11/05

Metodický pokyn MZe ČR pro posuzování odborné způsobilosti zemědělských podnikatelů ustanovené § 2f zákona 85/2004 Sb.

převzato z MZe ČR


Příloha : OdbornaZpusobilost.pdf [pdf ; 404346 bytů]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství