Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příprava na aplikaci Nařízení (ES) č. 183/2005 o hygieně krmiv

14/10/05
smf

Příprava na aplikaci Nařízení (ES) č. 183/2005 o hygieně krmiv

Dne 8.2.2005 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 o hygieně krmiv ze dne 12.1.2005  (dále jen „nařízení          č. 183/2005“). Toto nařízení  představuje další článek ze souboru opatření přijatých na úrovni Společenství k „zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zdraví zvířat“ v celém potravinovém řetězci, počínaje krmivy a konče potravinami. Nařízení přímo navazuje na   tzv. „potravinový  zákon“ Společenství, jak jej formulovalo nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28.1.2002, které zastřešuje oblast krmiv a potravin v základních požadavcích na jejich bezpečnost a pro případy vzniku rizik vytváří komplexní systém dohledatelnosti původu potravin a krmiv v potravinářských a krmivářských podnicích, aby mohla být podniknuta cílená opatření pro jejich případné stažení z trhu.  Jako všechna nařízení ES jsou i tato přímo účinná  a nepřevádějí se do našich právních předpisů.


Příloha : priprava_na_Narizeni_(ES)c.183-2005.doc [doc ; 64512 bytů]
Příloha : Hygiena_krmiv.doc [doc ; 37888 bytů]
Příloha : Vsichni_vyrobci_krmiv_podlehaji_od_1.doc [doc ; 25600 bytů]
Příloha : zadost.xls [xls ; 129024 bytů]