Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

CENIA vydala sborník dat o ekologickém vývoji České republiky

09/10/05

Jak se v Česku za 15 let změnilo znečištění vod, ovzduší a půdy, jak se vyvíjela těžba surovin a jak si stojí země v porovnání se světem – tyto informace obsahuje publikace Životní prostředí v ČR 1989–2004, kterou vydala Česká informační agentura životního prostředí (CENIA). Lze ji nalézt na internetové adrese www.cenia.cz.

CENIA vznikla 1. 4. 2005 z bývalého Českého ekologického ústavu. Jejím cílem je vytvoření brány k informacím o životním prostředí – jednoho elektronicky dostupného místa, kde zájemce jednoduchou cestou získá kompletní informace o dané problematice. Úkolem  je sbírat, analyzovat a interpretovat veškeré údaje o stavu životního prostředí u nás.


 


V publikaci Životní prostředí v ČR 1989–2004 lidé naleznou data a statistiky dostupné v tradičních ročenkách spolu s dalšími informacemi, například o financování ochrany životního prostředí a právu, jež se této oblasti týká. Do sborníku autoři zařadili také výsledky šetření veřejného mínění v Česku na téma ekologie a ekologická výchova a odkazy na informační zdroje.


 


Řadu dat a tabulek chce CENIA doplnit úvahami o tom, zda je vývoj, který započal po pádu komunistického režimu, udržitelný. Druhý díl publikace připravuje k vydání příští rok.


 


CENIA by v roce 2006 měla veřejnosti umožnit získání všech dostupných informací o životním prostředí také z jednoho místa na internetu. Ověřené informace bude prostřednictvím webových stránek využívat veřejná správa, budou však sloužit i k výzkumu.


 


Na webových stránkách agentury www.cenia.cz mohou zatím lidé nahlédnout do registru znečištění, do kterého doplňují firmy data o látkách vypouštěných do jejich okolí, či si prostudovat překlady ekologických analýz vypracovaných institucemi Evropské unie.


 


Podle ředitele agentury Jiřího Hradce lidé projevují velký zájem o ekologická data. Ve druhé polovině srpna do interaktivních map na webu agentury nahlédlo přes 100 000 lidí.


 


Zdroj: CENIA