Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

V Pardubickém kraji skončila sklizeň obilí a řepky

13/09/05

V Pardubickém kraji je k 12.9.2005 ukončena sklizeň obilí a řepky

V Pardubickém kraji je k 12.9.2005 ukončena sklizeň obilovin a řepky.


Příznivé počasí minulých dnů umožnilo sklizeň ukončit. Výnosy jsou oproti loňskému roku nižší o 23% u řepky(19tis.tun) a 14% u obilí(70tis.tun). Z obilovin je nejvyšší rozdíl u pšenice a to o 19% méně (59 tis.tun).


Výkupní ceny jsou nízké, zvyšuje se jen cena potravinářské pšenice, kde je nabízena cena 3200-3300 Kč za tunu. Deštivé počasí způsobilo pokles kvalitativních parametrů a tak je potravinářské pšenice málo.


Jediným východiskem pro nárůst cen je co nejvíce obilí vyvážet.V příštím roce situaci na trhu změní výstavba lihovarů na výrobu biolihu. Již dnes objíždí různé společnosti zemědělce v regionu a mají zájem o obilí z příští sklizně. Na výrobu biolihu je plánovaná potřeba v ČR minimálně 600-700 tis.tun hustě setého obilí . Výstavbu lihovaru připravuje také Východočeské bioenergetické sdružení, jehož členy jsou i zemědělci a další zemědělci se mohou připojit.


J.V.