Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Etanol je drahý špás

03/08/05

MSNBC: Etanol je energeticky příliš drahý špás, říkají američtí vědci

Zemědělci, obchodníci i státní úřady v USA vidí v biopalivech velký příslib ekologického a nezávislého zdroje pohonných hmot. Do výzkumu etanolu se investují miliony dolarů. Nová studie však ukazuje, že biopaliva spotřebují při své výrobě více energie, něž kolik pak sama zprostředkují. Etanol a řada dalších paliv pocházejících ze zemědělských plodin má lepší dopady na životní prostředí. Jejich masivní používání by zároveň snížilo závislost Spojených států na dovozu fosilních paliv a také by se otevřel trh pro řadu zemědělských producentů.


Jenže podle výzkumníků z univerzity Cornell a z University of California-Berkeley se při výrobě etanolu z kukuřice spálí o 29 % více fosilních paliv, než kolik energie pak toto palivo vydá při provozu v automobilech. Při pálení prosa prutnatého, měděně zbarveného druhu trávy, prý převis dodané energie dosahuje 45 % a u dřeva až 57 %. Bionafta ze sojových bobů spotřebuje při výrobě o 27 % více energie, než vydá, a ještě dvakrát náročnější by byla výroba paliva ze slunečnic. „Výroba etanolu ve Spojených státech nepřinese užitek energetické soběstačnosti ani americkým zemědělcům, ekonomice, ani životnímu prostředí,“ říká studie vypracovaná Davidem Pimentelem (Cornell) a Tadem Patzekem (Berkeley). Podle jejich závěrů by země měla raději investovat do rozvoje solární, větrné a vodíkové energie.


Předkládaná čísla v sobě zahrnují veškerou energii, která byla použita při pěstování plodin, což podle Pimentela žádná studie na podporu etanolu dosud neobsahovala. Na druhou stranu studie nezahrnuje 3 miliardy dolarů, které každý rok plynou ze státní podpory na výrobu etanolu. Tím by se měla ukázat reálná cena biopaliv.


Etanol je látka, která se přidává do běžných pohonných hmot, aby se snížily škodlivé emise skleníkových plynů a zároveň se zvýšilo oktanové číslo. Používání biopaliv významně vzrostlo po roce 2004, kdy federální vláda zakázala používat jako aditivum látku MTBE, která měla zlepšit hoření paliva. Bionafta se dá použít v jakémkoli dieselovém motoru bez zvláštních úprav. Často se používá jako příměs do nafty, aby zabránila houstnutí, ke kterému má tato pohonná látka tendenci v chladném počasí.


Podle Asociace obnovitelných paliv (RFA) se v loňském roce v USA vyrobilo kolem 13 miliard litrů etanolu. V tomto roce plánuje jenom v Nebrasce zdejších jedenáct firem vyrobit téměř 1,9 miliardy litrů etanolu. Podle výrobců biopaliv by mělo 30 miliard litrů etanolu ročně umožnit rafinériím úsporu necelých 8 miliard litrů ropy. S tím nesouhlasí ropný průmysl, který tvrdí, že používání etanolu bude mít jen zanedbatelný účinek na dovoz ropy. Producenti biopaliv odmítají i výsledky vědecké studie s tím, že použité údaje jsou zastaralé a nezapočítávají do celkového účtu další přínosy.


Michael Brower z newyorské univerzity poukazuje ještě na další zprávu vypracovanou ministerstvem zemědělství, která ukazuje, že výrobci etanolu musí použít o 60 % energie na výrobu více, než kolik jí dodají biopaliva při provozu. Jeho fakulta environmentálních a lesnických studií pracuje dlouhodobě na technologii výroby etanolu z dřevin.Zdroj: Ekolist.cz, 20.07.2005