Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dejte Evropské komisi vědět o životním prostředí vašeho města

08/08/05

Chcete něco udělat pro životní prostředí ve vašem městě? Pokud ano, vyplňte anketu. Všichni občané EU mají teď srpen možnost vyjádřit se ke stavu životního prostředí ve svých městech prostřednictvím elektronické ankety, kterou Evropská komise zpřístupnila na svých internetových stránkách. Anketa bude ukončena 21. srpna 2005.

Prostřednictvím ankety chce Evropská komise získat názory občanů Evropské unie ke stavu životního prostředí ve městech. Výsledky ankety poslouží při dokončení „Tématické strategie pro městské životní prostředí“, jejímž cílem je nalézt cesty ke zlepšování životního prostředí měst. Ekologické problémy evropských měst mají podle Evropské komise významné důsledky na lidské zdraví, kvalitu života ve městech i ekonomické výsledky měst. Města ovlivňují i životní prostředí mimo město a mají vliv i na klimatické změny. Mezi hlavní ekologické problémy měst patří znečištěné ovzduší, doprava a dopravní zácpy, vysoká hladina hluku, emise skleníkových plynů, rozrůstání měst do okolní krajiny, velká produkce odpadů a odpadních vod.


 


Tématická strategie pro městské životní prostředí je součástí 6. akčního plánu pro životní prostředí, který byl přijat Evropským parlamentem v roce 2002.


 


Anketa je dostupná v dánštině, němčině, angličtině, francouzštině, italštině, holandštině a švédštině. Výsledky ankety budou po zpracování dostupné na stránkách Evropské komise.


 


Martin Mach, Ekolist, 4. 8. 2005