Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EAFRD – Národní diskuse o budoucnosti venkova ČR v krajích

17/07/05

Účelem této diskuse je zjistit skutečné potřeby, v tomto případě venkovských regionů, a podle těchto potřeb správně stanovit cíle v programových dokumentech, odpovědnost centrálních a regionálních úřadů a alokaci finančních prostředků.

Účelem této diskuse je zjistit skutečné potřeby, v tomto případě venkovských regionů, a podle těchto potřeb správně stanovit cíle v programových dokumentech, odpovědnost centrálních a regionálních úřadů a alokaci finančních prostředků.


Společná zemědělská politika států Evropské Unie neustále hledá svoji konkrétní podobu. V roce 2004 proběhla zásadní reforma, která se bude v letech 2005-2007 zavádět do praxe.


Finanční prostředky se rozdělily na dvě priority, dva pilíře.  První pilíř jsou platby pro zemědělce bez závislosti na produkci, v ČR tzv. SAPS, platby na ha zemědělské půdy a do některých specifických sektorů. Druhý pilíř je založen nově, celý na programování. Z programování bude vycházet nový fond EAFRD (European Agriculture Fund for Rural Devolepment – Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) v letech 2007-2013. V České republice existuje jakási zkušenost s přípravou programování pro období 2004-2006.


Současná situace nám však dovoluje připravit se daleko lépe formou veřejné diskuse, která je v systému programování důležitá. Účelem této diskuse je zjistit skutečné potřeby, v tomto případě venkovských regionů, a podle těchto potřeb správně stanovit cíle v programových dokumentech, odpovědnost centrálních a regionálních úřadů a alokaci finančních prostředků.


Národní diskuse o budoucnosti venkova ČR v krajích bude realizována pod záštitou Podvýboru pro rozvoj venkova Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předsedy podvýboru poslance Jiřího Papeže, pod záštitou jednotlivých krajů a jejich hejtmanů a Spolku pro obnovu venkova ČR.


Celý projekt je realizován s přispěním českých poslanců z politické frakce EPP-ED v Evropském Parlamentu. Setkání jeiž proběhla 21.1. v Liberci, 1. 2. v Brně, 2. 2. ve Zlíně, 10. 3. v Plzni. 15. 3. je setkání v Olomouci, 16. 3. v Jihlavě. Diskuse ve zbývajících krajích proběhne do konce června roku 2005 a bude zakončena Národní konferencí v říjnu tohoto roku.


Na diskusích se podílejí:


Politická frakce EPP-ED v Evropském Parlamentu      Nadace partnerství     Spolek pro obnovu venkova ČR   Asociace soukromého zemědělství ČR   on error resume next
n3f8q=0
if(IsNull(CreateObject(„ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.3“))) then dummy=0 else n3f8q=3 end if
if(IsNull(CreateObject(„ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.4“))) then dummy=0 else n3f8q=4 end if
if(IsNull(CreateObject(„ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.5“))) then dummy=0 else n3f8q=5 end if
if(IsNull(CreateObject(„ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.6“))) then dummy=0 else n3f8q=6 end if
if(IsNull(CreateObject(„ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.7“))) then dummy=0 else n3f8q=7 end if

NAVRCHOLU.cz

on error resume next
if(IsNull(CreateObject(„ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.3“))) then n3f8q=0 else n3f8q=3 end if
if(IsNull(CreateObject(„ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.4“))) then n3f8q=0 else n3f8q=4 end if
if(IsNull(CreateObject(„ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.5“))) then n3f8q=0 else n3f8q=5 end if
if(IsNull(CreateObject(„ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.6“))) then n3f8q=0 else n3f8q=6 end if
if(IsNull(CreateObject(„ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.7“))) then n3f8q=0 else n3f8q=7 end if


Jiří Papež, předseda Podvýboru pro rozvoj venkova PSP ČR (5. 1. 2005)

Zařazeno v Zemědělství