Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Grantový program pro environmentální vzdělávání vstupuje do druhého kola

23/06/05

Ve středu 22. 6. Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo další kolo grantového programu, ve kterém je možné získat prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu na posílení a rozšíření sítě poradenských a informačních center v regionech České republiky.

Začátek textu Název rubriky V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů [1] je to již druhá příležitost pro kraje, obce a nevládní organizace získat dotaci v celkové výši až 20 milionů korun. Díky těmto prostředkům mají vznikat nová pracovní místa či vzdělávací programy v oblasti životního prostředí. Žádosti je možné podávat až do 5. září 2005 [2].

Jednou z podmínek úspěšného hodnocení projektu je prokazatelné partnerství mezi neziskovým sektorem, veřejnou správou, ale i dalšími subjekty. „Sledujeme tím prohloubení a zefektivnění spolupráce v regionech a nastartování činností, které po skončení dvouletého projektu budou pokračovat s podporou nejen místní a krajské správy, ale také široké veřejnosti,“ říká Ivona Kristiánová, členka týmu, který tento grantový program na MŽP připravuje.

„Zájem žadatelů v prvním kole desetinásobně převyšoval limit prostředků, které jsme měli k dispozici,“ říká ředitel odboru vnějších vztahů MŽP Jakub Kašpar. „V druhém kole budeme rozdělovat třikrát víc peněz – zhruba 150 milionů korun. Očekávám ale, že konkurence bude přinejmenším stejně ostrá,“ dodal.


Poznámky:
[1] Grantové schéma „Síť environmentálních informačních a poradenských center“ vyhlásilo MŽP v rámci opatření 4.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V rámci Evropského sociálního fondu se přidělují pouze neinvestiční prostředky.
[2] Kompletní znění 2. kola Výzvy naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí http://www.env.cz v rubrice Zahraniční vztahy-EU/Evropské fondy/Operační program Rozvoj lidských zdrojů.

Další informace:
http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/op_lidske_zdroje
http://www.esfcr.cz


Tisková zpráva MŽP, 22. 6. 2005


Zařazeno v Aktuality, Vzdělávání