Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Byly schváleny návrhy nových podpor v rámci Operačního programu

20/06/05