Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

02/05/05

Citace: 151/2005 Sb. Částka: 57/2005 Sb.
Na straně (od-do): 3502-3513 Rozeslána dne: 26. dubna 2005
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí;Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 12. dubna 2005 Datum účinnosti od: 26. dubna 2005
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Ročník 2005


SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY


PROFIL PŘEDPISU:Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři
Citace: 151/2005 Sb.
Částka: 57/2005 Sb.
Na straně (od-do): 3502-3513
Rozeslána dne: 26. dubna 2005
Druh předpisu: Vyhláška
Autoři předpisu: Ministerstvo financí;Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 12. dubna 2005
Datum účinnosti od: 26. dubna 2005
Platnost předpisu: ANO
Pozn. k úč.:


Hesla rejstříku:

Vydáno na základě:
167/1998 Sb. § 31 odst. 2
Předpis mění:

Předpis ruší:


Text předpisu:


151

VYHLÁŠKA


ze dne 12. dubna 2005,

kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí
a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři


Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 31 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 362/2004 Sb., (dále jen „zákon“):§ 1

Vzory formulářů

(1) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý o oseté výměře podle § 29 písm. a) zákona je stanoven v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících konopí o oseté výměře podle § 29 písm. a) zákona je stanoven v příloze č. 2 této vyhlášky.

(3) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý o výměře a způsobu zneškodnění podle § 29 písm. b) zákona je stanoven v příloze č. 3 této vyhlášky.

(4) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících konopí o výměře a způsobu zneškodnění podle § 29 písm. b) zákona je stanoven v příloze č. 4 této vyhlášky.

(5) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících mák setý o roční sklizni podle § 29 písm. c) zákona je stanoven v příloze č. 5 této vyhlášky.

(6) Vzor formuláře pro hlášení osob pěstujících konopí o roční sklizni podle § 29 písm. c) zákona je stanoven v příloze č. 6 této vyhlášky.§ 2

Způsob vyplňování formulářů pro hlášení osob pěstujících
mák setý nebo konopí a nakládání s nimi

Způsob vyplňování formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a nakládání s těmito formuláři je stanoven v příloze č. 7 této vyhlášky.§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.Ministr financí:

Mgr. Sobotka v. r.


Ministr zemědělství:

Ing. Palas v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.


Příloha č. 2 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.


Příloha č. 3 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.


Příloha č. 4 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.


Příloha č. 5 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.


Příloha č. 6 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.


Příloha č. 7 k vyhlášce č. 151/2005 Sb.(přílohy nejsou v digitální podobě)

Zařazeno v Legislativa ČR