Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Důležité termíny týkající se dotací v rámci HRDP – 2005

26/05/05
smf

Kalendář pro žadatele o dotace a podpory v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP).

Žadatelé o dotace a podpory v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) musí sledovat důležité termíny pro podávání žádostí o vstup do jednotlivých opatření HRDP, termíny pro podávání žádostí o výplatu podpory  či dotace. Termínované je i například oznámení SZIF o provedeném zalesnění nebo čestné prohlášení o stavu chovaných koní. Pro připomenutí těchto důležitých termínů slouží přiložená přehledná tabulka.


 


Zdroj: Mze

Příloha : Tabulka_dulezitych_terminu_pro_rok_2005.doc [doc ; 26624 bytů]

Zařazeno v Aktuality, HRDP