Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělcům se krátí čas k přeregistraci

02/04/05
smf

Doporučení soukromým zemědělcům k bezplatné přeregistraci svého oprávnění podnikat k datu 1.5.2005

Zemědělcům se krátí čas k přeregistraci


Již jen čtyři týdny (do 1.1.2005) mají soukromí zemědělci na to, aby si svá dosavadní oprávnění zdarma přeregistrovali na nová osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Pokud tak nestihnou učinit do prvního květnového dne, zaplatí za novou registraci tisíc korun. Zemědělci, kteří v minulosti chtěli podnikat, se nejprve museli zaregistrovat na obecních nebo městských úřadech svého místa působení. Tato povinnost platila ještě do první poloviny loňského roku. Vloni se ale změnila legislativa a všechny podnikající zemědělce nově registrují na našem území živnostenské úřady.


Od loňského roku bylo zákonem stanoveno, že zemědělského podnikatele zaeviduje místně příslušný obecní úřad. S sebou by si neměli podnikatelé zapomenout vzít původní osvědčení a výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

Zařazeno v Aktuality, ASZ ČR, SMAČR