Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výzva zemědělcům – blíží se konec lhůty pro požádání o dotace na agroenvironmentální opatření

14/04/05
smf

Zájemci o dotaci v rámci programu Agroenvironmentálních opatření (AEO) musí do 30. dubna 2005 (resp. 2. května 2005) podat žádost o dotaci a nahlásit změnu výměry zemědělské půdy, zařazené do příslušného AEO. Žádost o změnu výměry doručí žadatel společně se žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. dubna 2005 (resp. 2. května 2005), na příslušnou Zemědělskou agenturu MZe.

Zájemci o dotaci v rámci programu Agroenvironmentálních opatření (AEO) musí do 30. dubna 2005 (resp. 2. května 2005) podat žádost o dotaci a nahlásit změnu výměry zemědělské půdy, zařazené do příslušného AEO. Žádost o změnu výměry doručí žadatel společně se žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. dubna 2005 (resp. 2. května 2005), na příslušnou Zemědělskou agenturu MZe.


 U nového AEO Integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné se žádost o zařazení na období 2005 až 2009 podává do 31. května 2005 současně s žádostí o poskytnutí dotace na rok 2005 (každá žádost má samostatný formulář). Úplné informace jsou na internetových stránkách Ministerstva zemědělství (www.mze.cz) a Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) a také na Zemědělských agenturách.


V rámci opatření Lesnictví je nutno do 30. dubna 2005 (resp. 2. května 2005) podat žádost  o dotaci na péči o porost a náhradu pro ty žadatele, kteří vstoupili do opatření v roce 2004. Úplné informace jsou opět na internetových stránkách MZe (www.mze.cz) a SZIF (www.szif.cz).


V rámci tzv. Méně příznivých oblasti a oblasti s environmentálními omezeními (LFA) je nutno do 15. května 2005 (resp. 16. května 2005) podat žádost o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku. Připomínám, že žádost na podporu v rámci LFA je kombinovanou žádostí společně s doplňkovou platbou z národních zdrojů (TOP-UP) a s přímou platbou na plochu obhospodařované půdy ze společných fondů EU (SAPS).


Na opatření AEO je na rok 2005 vyčleněno dle schváleného Programového dokumentu Horizontálního plánu rozvoje venkova celkem 3,594 mld. Kč. Tato částka zahrnuje pokračující závazky z roku 2004 a nové závazky roku 2005.


Na opatření Lesnictví je na rok 2005 vyčleněno dle schváleného Programového dokumentu Horizontálního plánu rozvoje venkova cca 215 mil. Kč. Tato částka zahrnuje pokračující závazky z roku 2004 a nové závazky roku 2005.


Na opatření LFA je na rok 2005 vyčleněno celkem 3,233 mld. Kč.


Zdroj: MZe ČR

Zařazeno v Aktuality, HRDP