Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jak vyplňovat změnové listy při žádostech na změnu v agroenvi opatřeních.

08/04/05
smf

MZe ČR a SZIF vydali společný dokument o způsobu řešení změn v oblasti agroenvironmentálních opatření.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout zemědělcům informace o způsobu řešení změn v oblasti agroenviromentálních opatření. Tato opatření jsou v ČR od roku 2004 poprvé uplatňována plně v souladu s podmínkami Evropské unie, jejichž nejvýznamnějším a zároveň nejproblematičtějším rysem je dodržení tzv. pětiletého závazku. Podmínka dodržování pětiletého závazku v ČR přináší řadu komplikací, neboť míra uživatelských změn je podstatně vyšší než v ostatních zemích EU a rovněž tak kontrolní mechanismus půdních bloků je ve fázi stabilizace. Odtud logicky vyplývají požadavky na určitou flexibilitu pětiletého závazku, která se však musí pohybovat v mezích předpisů Evropských společenství (zejména nařízení Rady 1257/1999 a nařízení Komise 814/2004). Uvedená flexibilita v podobě změn pětiletého závazku je upravena v §5 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., který v současné době doznává podstatných změn a věřme, že ve prospěch žadatelů.


Zdroj: MZe ČR, SZIF


Příloha : ZMENY_AEO_VYKLAD_VEREJNOST_v7.pdf [pdf ; 620900 bytů]

Zařazeno v Aktuality, HRDP