Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prezentace – HRDP – LFA

27/02/05

Prezentace HRDP – opatření LFA

Informační prezentace  HRDP – opatření LFA, období 1. kvartál 2005. Určeno pro semináře.


Vypracovala ing. Dvořáková, MZe


Příloha : Ing.Dvorakova-LFA.ppt [ppt ; 103936 bytů]

Zařazeno v HRDP