Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

TOP UP – Zásady

02/07/04

Zásady,
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 odst. 1 písm. a) bod 11 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství – dosažení úrovně přímých plateb do zemědělství stanovené smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii pro rok 2004

č.j.: 47337/2003-1000

Zásady,

 kterými se stanovují podmínky  pro poskytování dotací   na základě § 2 odst. 1 písm. a) bod 11 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství – dosažení úrovně přímých plateb          do zemědělství stanovené smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii pro rok 2004


č.j.: 47337/2003-1000