Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Polští zemědělci podali více než milion žádostí o zařazení do programů podpory EU

01/07/04