Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Polští zemědělci podali více než milion žádostí o zařazení do programů podpory EU

01/07/04

zpráva polského ministra zemědělství pro Sejm o realizaci programu podpory zemědělství a rozvoje venkova po přijetí Polska do EU; počet podaných žádostí ze strany zemědělců o zařazení do podpůrných programů EU

Polský ministr zemědělství oznámil na zasedání parlamentního výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, že proces přizpůsobení polského zemědělského sektoru legislativě EU je téměř dokončen. V současné době už podalo 1,33 mil. zemědělských podniků a hospodářství žádost o zaregistrování do podpůrných programů v rámci společné zemědělské politiky. Ministr současně upozornil, že žádosti o zjednodušené přímé platby (dotace) nebyly předloženy v požadovaném termínu a do poloviny května 2004 bylo podáno pouze 103 000 žádostí. Avšak další zdroje podpory zemědělců z fondů EU už budou k dispozici, protože vláda se dohodla s Evropskou komisí o programu rozvoje venkova a byla dokončena jednání o operačním programu pro zemědělské odvětví. Ministr dále oznámil, že v Polsku už asi 1 700 společností získalo povolení exportovat zemědělské produkty a potraviny na trhy EU.


AgFd East Eur., 2004, č. 261, s. 14