Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Skončilo první kolo příjímání žádostí o finanční podporu z OP

30/06/04

Celkový počet zaregistrovaných žádostí po uzavření prvního kola příjmu (31.5. – 25.6.2004) …

V příloze uvádíme celkový počet zaregistrovaných žádostí Operačního programu RVMZ dle jednotlivých Regionálních odborů SZIF po uzavření prvního kola příjmu (31.5. – 25.6.2004) na podopatření 1.1.1. – Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začín