Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zveřejnění nařízení vlády k environmentálním opatřením

05/04/23
PV

Dne 31.3.2023 v částce 46 Sbírky zákonů byla zveřejněna nařízení vlády k environmentálním opatřením s účinností od 1. dubna 2023.

Konkrétně se jedná o:

  • Nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
  • Nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství 
  • Nařízení vlády č. 84/2023 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie

Sbírka zákonů 2023 – Částka 46 

Zařazeno v Aktuality