Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministr zemědělství: Ochrana zdraví spotřebitelů je pro mě absolutní prioritou. Intenzivně kontrolujeme dovozy obilovin i živočišných produktů z Ukrajiny.

21/04/23
PV

Naše dozorové orgány intenzivně kontrolují dovozy zemědělských produktů z Ukrajiny.
Všechny dosavadní výsledky jsou v pořádku a neprokázaly obsah žádných zakázaných
látek. Ochrana zdraví našich spotřebitelů je naší největší prioritou. Při řešení problému
s vývozem ukrajinského obilí a dalších zemědělských komodit musí Evropská unie
postupovat společně a koordinovaně.

„Náš systém kontrol patří k nejlepším na světě, i proto máme u nás dlouhodobě velmi vysokou
kvalitu potravin. Chci všechny ubezpečit, že děláme detailní a intenzivní kontroly odebraných
vzorků zemědělských komodit dovážených z Ukrajiny. Kontrolujeme ale samozřejmě i dovoz
z dalších zemí. Pro mě je důležité, aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení zdraví našich
spotřebitelů. I proto ve zmíněných kontrolách budeme pokračovat,“ řekl ministr zemědělství
Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).
V laboratořích Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) se u každého vzorku dělá
rozbor na přítomnost více než 400 účinných látek. Jde především o testy na přítomnost reziduí
pesticidů, mykotoxinů, ale testuje se i to, zda neobsahují těžké kovy jako olovo nebo kadmium.
Parametry kvality a bezpečnosti jsou bez ohledu na původ průběžně sledovány dlouhodobě a
systematicky v rámci celého trhu v ČR.
„Ohledně dovozů z Ukrajiny do České republiky je důležité nešířit zbytečnou paniku a opírat
se o jasná data. Například ukrajinské pšenice se k nám v loňském roce dovezly 4 tisíce tun.
Přitom naše celková produkce je zhruba 5 milionů tun, tedy tyto dovozy nepředstavují ani
0,1 procenta v porovnání s naší produkcí. Dá se říct, že v současnosti kontrolujeme vše, co se
k nám z Ukrajiny přiveze,“ uvedl ministr Nekula.
Ministerstvo zemědělství chápe postoj zemí přímo sousedících s Ukrajinou, do kterých se
ukrajinské zboží dostává ve větším množství. Nicméně jednostranné zákazy, které tyto země
zavedly, nepovažuje za dobré řešení. Jsme na jednotném trhu a jako Evropská unie musíme
postupovat koordinovaně. Je potřeba upravit fungování koridorů solidarity, tzv. Solidarity
Lanes, a zajistit, aby se obilí z Ukrajiny dostalo do cílových destinací třetího světa a aby nebylo
k dispozici spekulantům.
„Během víkendu jsem komunikoval i s komisařem pro oblast zemědělství Januszem
Wojciechowským, abychom společně přišli s efektivním a dlouhodobým řešením. Uvítal jsem
proto včerejší informaci od Evropské komise, která oznámila, že plánuje opatření, která by
omezila dovoz ukrajinského obilí na unijní trh. O tématu budu v úterý jednat s panem
komisařem i dalšími evropskými ministry zemědělství na jednání v Lucemburku,“ řekl ministr
Nekula.
Ministr zemědělství vyzval všechny, aby, při podezření nebo důkazu o tom, že došlo k porušení
zákonů v souvislosti s bezpečností potravin, případně s falšováním dokumentace převážených
komodit, o tom poslali informaci na e-mailovou adresu podnetypotraviny@mze.cz, i
anonymně. Příslušná inspekce podněty detailně prověří. Všechny dosud zkontrolované vzorky
byly vyhovující. Pokud bude nalezen nevyhovující, bude celá zásilka kompletně zlikvidována.
Ministerstvo zemědělství, Tiskové oddělení
Těšnov 17, 110 00 Praha 1, Česká republika
www.eagri.cz
Státní zemědělská a potravinářská inspekce odebrala v posledních týdnech 30 vzorků
obilovin a mouky. Většinu tvoří potravinářská pšenice, několik vzorků kukuřice, žito a ječmen.
Testuje také vzorky mouky. Analýzy stanovují přítomnost více než 400 reziduí pesticidních
látek, mykotoxiny, glyfosát, těžké kovy, případně další rozbory dle analýzy rizika.
„Parametry bezpečnosti a kvality potravinářských obilných zrn a produktů z nich vyrobených,
jako jsou například mouky, kroupy, vločky, dětské příkrmy a podobně, sledujeme dlouhodobě
a systematicky v rámci celého trhu v České republice, a to bez ohledu na jejich zemi původu.
Jen v letošním roce jsme v rámci pravidelného monitoringu cizorodých látek v potravinách
provedli 64 rozborů na mykotoxiny a 26 rozborů na tropanové a námelové alkaloidy. Další
rozbory provádíme v rámci mimořádných kontrol v posledních týdnech,“ řekl ústřední ředitel
SZPI Martin Klanica.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provádí kontroly v oblasti krmiv,
a to od výroby, dovozu, přes skladování až po použití krmiva v chovech. Ročně odebere více
než 1000 vzorků. V posledních dnech provedl 8 kontrol dovozů zemědělských produktů
z Ukrajiny, určených jako krmivo pro zvířata.
„Tyto vzorky analyzujeme na obsah mykotoxinů, reziduí pesticidů a těžkých kovů. Dále
provádíme i senzorické hodnocení včetně vyhodnocení botanické čistoty. Výsledky kontrol
jsou prozatím vyhovující, v případě negativních zjištění budeme okamžitě činit potřebné kroky
a informovat veřejnost,“ uvedl ředitel ÚKZÚZ Daniel Jurečka.
Kontrola dovozu potravin živočišného původu včetně importu drůbežího masa a vajec z
ostatních členských států EU i třetích zemí je jednou z dlouhodobých priorit Státní veterinární
správy (SVS). Zásilky jsou kontrolovány zejména v místech určení (nejčastěji logistických
centrech a skladech obchodníků či zpracovatelů). Zásilky ke kontrole jsou vytipovávány na
základě jejich povinného předchozího hlášení příjemci a provedené analýzy rizika.
„Na začátku dubna jsme spustili kontrolní akci, při které intenzivně kontrolujeme zásilky
drůbežího masa a vajec ze zemí mimo EU. Odebrali jsme 16 vzorků, všechny dokončené testy
jsou zatím v pořádku. V kontrolách budeme nadále pokračovat,“ řekl ústřední ředitel SVS
Zbyněk Semerád.

Vojtěch Bílý,tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zařazeno v Aktuality