Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prodloužení Programu Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví o 3 roky

26/10/22
PV

Vláda České republiky dne 19. října 2022 schválila návrh nařízení o změnách v oblasti pracovní migrace, kterým došlo k prodloužení platnosti nařízení vlády č. 291/2019 o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví do konce roku 2025.

Vládou schválené nařízení zároveň s účinností od 1. listopadu 2022 mění roční kvóty pro náběr žádostí na některých zastupitelských úřadech v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Navyšují se kvóty stanovené pro Moldavsko (navýšení o 500 žádostí ročně) a Filipíny (navýšení o 300 žádostí ročně), program je nově rozšířen o Arménii (550 žádostí), Gruzii (600 žádostí) a Severní Makedonii (400 žádostí).

Poznámka: V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině je však i nadále přerušeno fungování vízové agendy na Ukrajině a příjem žádostí o zařazení do programů ekonomické migrace ve vztahu k Ukrajině pozastaven.

Zařazeno v Aktuality