Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Index cen potravin FAO klesal v září 2022 již šestý měsíc po sobě

25/10/22
PV

Index cen potravin FAO (FAO Food Price Index) podle zprávy vydané dne 7. října 2022 poklesl meziměsíčně v září o 1,1 % a současně klesal již šestý měsíc po sobě. Pokles odrážel snížení mezinárodních cen rostlinných olejů, masa, cukru a mléčných výrobků, avšak za současného nárůstu cen obilovin. V meziročním srovnání se zářím 2021 však došlo k nárůstu o 5,5 %.

FAO Price Index

Září 2022 (k srpnu 2022)

Září 2022 (k září 2021)

Mléčné výrobky

-0,60 %

+20,70 %

Cukr

-0,70 %

-11,50 %

Obilniny

+1,50 %

+11,20 %

Rostlinný olej

-6,60 %

-16,00 %

Maso

-0,50 %

+7,70 %

Index cen obilovin FAO se meziměsíčně zvýšil v září o 1,5 %, a dokonce zůstal o 11,2 % vyšší než hodnota ze září 2021. Mezinárodní ceny pšenice v září vzrostly o 2,2 %. Růst byl způsoben zvýšenou nejistotou ohledně Černomořské obilné iniciativy a vyšší poptávkou po pšenici, kterou způsobily obavy ze sucha v Argentině a Spojených státech amerických. V případě kukuřice byly mezinárodní ceny téměř stabilní (růst pouze o 0,2 %), což bylo způsobeno zhoršením vyhlídek produkce ve Spojených státech amerických a Evropské unii a nejistotou ukrajinského exportu.

Index cen rostlinných olejů FAO v září meziměsíčně poklesl o 6,6 % díky snížení cen palmového, slunečnicového, sójového a řepkového oleje. U palmového oleje se v září snížily mezinárodní ceny z důvodu předpokládaného zvýšení exportu z jihovýchodní Asie (velké zásoby). U slunečnicového a sójového oleje mezinárodní ceny klesly v důsledku zvýšených vývozů z Argentiny a oblasti Černého moře, a zároveň utlumené dovozní poptávce. V případě řepkového oleje klesly ceny kvůli očekávané bohaté celosvětové produkci.

Index cen mléčných výrobků FAO poklesl v září meziměsíčně o 0,6 %, ale zůstal o 20,7 % nad svou hodnotu ze září 2021. Pokles byl do značné míry způsoben nižším kurzem eura vůči americkému dolaru.

Index cen masa FAO se meziměsíčně snížil o 0,5 %, avšak stále je o 7,7 % nad svou hodnotou v odpovídajícím měsíci loňského roku. V září nejvíce poklesly mezinárodní ceny skopového. Podobně tomu bylo i v případě drůbežího, protože poptávka po světovém dovozu zůstala nízká. Ceny hovězího také klesly z důvodu vyššího exportu z Brazílie a zvýšené produkci
v dalších zemích. Světové ceny vepřového masa naopak rostly v důsledku nedostatku nabídky jatečných prasat v Evropské unii.

Index cen cukru FAO se v září meziměsíčně snížil o 0,7 % a dostal se na nejnižší úroveň od července 2021. Pokles souvisel hlavně s optimistickým očekáváním produkce v Brazílii (největší světový vývozce cukru) a s deštěm prospívajícím výnosům. Navíc nižší ceny etanolu v Brazílii přiměly výrobce ke zvýšení výroby cukru, což přispělo k vyšší tvorbě zásob.

 

Autor: Ing. Martina Nádvorníková, Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe