Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

AGRIFISH: Evropská unie bude i nadále pomáhat při přepravě zemědělských komodit z Ukrajiny

26/09/22
PV

Zemědělskou výrobu a logistiku v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, zemědělské aspekty průmyslových emisí, rybolovná práva pro rok 2023 nebo označování potravin řešili dnes ministři zemědělství EU na Radě v Bruselu. Jednání předsedal ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), zasedání se zúčastnil také ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskyi.

„Globální potravinové zabezpečení je ohroženo bezprecedentní a barbarskou ruskou agresí. Lidé na celém světě jsou závislí na včasném přístupu k ukrajinské zemědělské produkci, proto jsou členské státy Evropské unie odhodlány pokračovat v pomoci při přepravě pšenice, kukuřice a dalších obilovin spotřebitelům v zemích mimo Evropskou unii. Budeme nadále rozvíjet logistiku pro ukrajinský export a propojovat podniky, abychom lépe uspokojili nabídku a poptávku po zemědělské produkci z Ukrajiny,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Částečné znovuotevření ukrajinských přístavů je sice pozitivní a celkové ceny obilovin během léta poklesly, ale situace na Ukrajině i mimo ni zůstává složitá. Aby export komodit přes tzv. solidární trasy z Ukrajiny byl ještě efektivnější, zřídila EU síť kontaktních míst v členských státech a Platformu pro navazování obchodních kontaktů mezi EU a Ukrajinou. Jde o fórum, které spojuje ukrajinské zemědělce, logistické a dopravní subjekty a odběratele zemědělských produktů spolu s vnitrostátními orgány EU i Ukrajiny. Platforma nyní sdružuje více než 700 podniků v EU a na Ukrajině s cílem nalézt řešení pro vývoz zemědělských komodit z Ukrajiny.

Právě zlepšení logistiky při vývozu ukrajinských zemědělských komodit pozemní cestou zmínil ve svém vystoupení ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskyi. S ohledem na nejistou situaci ohledně námořních tras je důležité mít k dispozici dostatečnou kapacitu zejména na železničních koridorech. Podle ukrajinského ministra je velký problém vytíženost železničních koridorů do přístavů v Německu, evropské ministry rovněž požádal o pomoc se zajištěním dostatku kontejnerů na převoz zemědělských komodit. Zmínil také vybudování produktovodů na rostlinný olej, kterými by bylo možné plynule z Ukrajiny rostlinné oleje exportovat.

Ministři dnes také zahájili debatu o rybolovných právech pro příští rok v souvislosti s konzultacemi mezi Spojeným královstvím, Norskem a pobřežními státy. „Ve druhém pololetí každého roku se stanovují rybolovné kvóty pro jednotlivé členské státy na příští rok ve vodách EU a vodách třetích zemí. ČR jako vnitrozemský stát povede tuto diskuzi, která je důležitá i pro potravinové zabezpečení, protože odlov ryb ke konzumaci je zásadní pro většinu států EU. Zároveň je nutné toto řešit i z hlediska udržitelnosti a péče o moře a oceány. Diskuze s mimo unijními zeměmi hrají v tomto procesu klíčovou roli,“ uvedl ministr Nekula. K dojednání finálních podmínek pro jednotlivé státy by mělo dojít v prosinci tohoto roku.

Během pracovního oběda ministři zemědělství a eurokomisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides diskutovali o označování potravin a nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které Evropská komise (EK) nyní připravuje. Členské státy se shodly, že je nezbytné, aby byl pro spotřebitele zachován přístup k jasným a spolehlivým informacím. Stejně zásadní je průběžně vzdělávat spotřebitele, aby uvedené informace využívali při výběru složení stravy. Ohledně návrhu na povinné nutriční označování na přední straně obalu potravin je nutné vyčkat na hodnocení dopadů EK. K dalšímu posunu v diskuzi může dojít na konferenci věnované tomuto tématu, kterou pořádá předsednictví 10. listopadu tohoto roku v Bruselu.

EK se dnes také vyjádřila k revizi směrnice o průmyslových emisích. Ta zahrnuje asi 50 000 velkých průmyslových zařízení a intenzivních zemědělských chovů hospodářských zvířat v EU. Tato zařízení musí dle směrnice splňovat emisní podmínky za použití nejlepších dostupných technik specifických pro jednotlivé činnosti. Podle předloženého návrhu by nově směrnice měla zahrnovat zejména podniky, které se zabývají intenzivním chovem prasat a drůbeže, zahrnut by byl i skot, na který se dosud podmínky nevztahovaly. Podle řady členských států by rozšíření působnosti směrnice mohlo mít negativní dopad především na malé a střední podniky, tedy v mnoha případech na rodinné farmy.

Dalšími tématy, kterým se ministři věnovali, byly problematika velkých šelem, návrh na doplnění dopadové studie k pesticidům nebo populace úhoře. V rámci zasedání se na pracovní schůzce sešel ministr zemědělství Zdeněk Nekula s ukrajinským kolegou Mykolou Solským.

 

Autor: Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zařazeno v Aktuality