Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MLS Pardubického kraje 2021 – 15. ročník soutěže o nejlepší potravinu Pardubického kraje

21/07/21
PV

Motto soutěže: Podporujeme potravinářské výrobky a výrobce Pardubického kraje

Vážení výrobci regionálních potravin, Agrovenkov o.p.s. vyhlašuje 15. ročník soutěže o nejlepší potravinu Pardubického kraje – MLS Pardubického kraje 2021.

Do soutěže se může přihlásit výrobce potravin, který splňuje podmínky Zásad, tj. mj. své sídlo má na území Pardubického kraje, hlavní použitá surovina je tuzemského původu, své výrobky dodává do maloobchodní sítě či prodává ze dvora a splňuje podmínku malého či středního podniku s počtem zaměstnanců do 250 osob.

 

 

Výrobci mohou své výrobky přihlašovat do 18. srpna 2021 na adresu:

AGROVENKOV, o.p.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
v obálce s označením: „MLS Pardubického kraje“ nebo elektronicky na email: jurneckova.agrovenkov@gmail.com nebo do datové schránky ittvcwu.

Co získáte? Kromě toho, že oceněný výrobek může být označen logem MLS Pardubického kraje, což zvyšuje prestiž výrobku, tak oceněné výrobky a jejich výrobci od nás získávají podporu v propagaci formou tištěného katalogu s výrobky, propagaci prostřednictvím sociálních sítí či webových stránek. Pro výrobce zajišťujeme prodejní místa na významných regionálních akcích ( Den Pardubického kraje, Krajské Dožínky, Koně v akci apod.) a pracujeme na dalších formátech propagace, viz dopis člena Rady Pardubického kraje, Miroslava Krčila, adresovaný výrobcům regionálních produktů.

Informace k soutěži

Přihláška

Zásady soutěže