Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Specifické požadavky pro Farmářské trhy a obchody s potravinami

16/04/20

Specifické požadavky pro Farmářské trhy a tržiště a další trhy a tržiště (plánované povolení od 20. 4. 2020): zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry, aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m, umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa, povinná ochrana horních cest dýchacích […]

Specifické požadavky pro Farmářské trhy a tržiště a další trhy a tržiště (plánované povolení od 20. 4. 2020):

 • zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,
 • umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (pracovník prodejních míst i zákazník)
 • zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě.
 • Zákazníci musí být před provozovnami i v provozovnách ve vzdálenosti 2 metrů od sebe (s výjimkou doprovodů či rodinných příslušníků).
 • Všechny provozovny musí mít u vchodu dezinfekční prostředky a jednorázovou ochranu rukou.

Obchody s potravinami

Prodavačky/prodavači, kteří podepsali pracovní smlouvu po 15. 3. 2020, nemusí mít zdravotnický průkaz, vstupní lékařskou kontrolu. Postačí Čestné prohlášení – dočasně nahrazující zdravotní průkaz a způsobilost. Zároveň není potřeba u zaměstnanců provádět periodické lékařské prohlídky. U zahraničních pracovníků, bylo automaticky prodlouženo povolení k zaměstnání, víz k pobytu, a to na dobu 60 dní po skončení nouzového stavu.

Otevřeno smí mít:

 • maloobchodní prodej – v samoobslužných provozech musí bezplatně zákazníkům u vchodu do prodejny poskytnout jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček)
 • smíšené zboží, resp. prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin nepředstavuje převážnou část činností provozovny – povolen je pouze prodej potravin a pouze za podmínky, že část provozovny, ve které se prodávají potraviny je oddělena od ostatních částí provozovny
 • prodej nebaleného pečiva – za podmínek:
  a) v místě odběru nedochází ke shlukování osob,
  b) prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny
 • zabalené zboží – nemusí dodržovat požadavky pro uvádění na trh (nemusí mít etikety)
 • cukrárna, lahůdkářství – pouze prodej cukrářských a lahůdkářských výrobků, nikoli jejich konzumace v provozovně
 • prodej čokolády, kávy, čaje – pouze prodej, nikoli jejich konzumace v provozovně
 • prodej přes internet a dalšími prostředky komunikace na dálku
 • kavárna – pouze bez konzumace v provozovně
 • nápoje, vinotéka, pivotéka – pouze bez konzumace v provozovně
 • jídlo/káva do jednorázových obalů
 • zdravá výživa
 • potraviny kombinované s výdejem jídla – v tomto případě není okénko nutné, doporučujeme však omezit blízký kontakt osob na minimum
 • pekárna
 • sádka ryb – v provozovně vytvořit podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a zajistit zvýšená hygienická opatření (zejména desinfekci)

Odpovědi na konkrétní dotazy ohledně obchodů s potravinami