Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příjem žádostí pro neprojektová lesnická opatření bude zahájen 15. dubna

14/04/20

Od 15. dubna 2020 je možné podávat žádosti o dotaci a žádosti o (změnu) zařazení na tzv. lesnická opatření PRV. Rádi bychom ve spolupráci se SZIF informovali lesnickou veřejnost, že od 15. dubna je možné podávat žádosti o dotaci a žádosti o (změnu) zařazení na rok 2020 na níže uvedená opatření: Lesnicko-environmentální a klimatické služby a […]

Od 15. dubna 2020 je možné podávat žádosti o dotaci a žádosti o (změnu) zařazení na tzv. lesnická opatření PRV.

Rádi bychom ve spolupráci se SZIF informovali lesnickou veřejnost, že od 15. dubna je možné podávat žádosti o dotaci a žádosti o (změnu) zařazení na rok 2020 na níže uvedená opatření:

Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

  • Zachování porostního typu hospodářského souboru (ZPTHS)
  • Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin (Genofond)

Natura 2000 v lesích (závazky uzavřené 2008 – 2013)

Lesnicko-environmentální opatření (závazky uzavřené 2009 – 2013)


S ohledem na stávající situaci (COVID-19) je termín podávání žádostí 2020 prodloužen až do 15. června 2020.

Žadatelé si již v současné době mohou přiřazovat porostní skupiny z nových LHP/O platných od 1. 1. 2019.

Závazky v rámci výše uvedených opatření jsou evidovány v modulu fLPIS. Žádosti na rok 2020 budou opět podávány výhradně prostřednictvím tohoto modulu.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že vzhledem k současné situaci je potřeba se na případné osobní schůzce na pobočce OPŽL SZIF předem domluvit, telefonicky anebo e-mailem.

Upozorňujeme také, že pobočky ÚHÚL nelze navštívit osobně, je nezbytné ÚHÚL kontaktovat pouze telefonicky nebo e-mailem.

Více informací získáte na stránkách SZIF.

Zařazeno v Aktuality, Lesnictví