Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Metodické příručky

02/04/20

Metodická příručka k podmínkám poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat – vydaná MZe Program rozvoje venkova 2014-2020 > Opatření > Dobré životní podmínky zvířat > Metodiky a příručky (Soubory ke stažení) Metodická příručka Natura 2000 – vydaná MZe Program rozvoje venkova 2014-2020 > Opatření > Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle […]

Metodická příručka k podmínkám poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat – vydaná MZe
Program rozvoje venkova 2014-2020 > Opatření > Dobré životní podmínky zvířat > Metodiky a příručky (Soubory ke stažení)

Metodická příručka Natura 2000 – vydaná MZe
Program rozvoje venkova 2014-2020 > Opatření > Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě > Metodiky a příručky (Soubory ke stažení)

Metodická příručka ANC, LFA – vydaná MZe
Program rozvoje venkova 2014-2020 > Opatření > Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními > Metodiky a příručky (Soubory ke stažení)

Metodická příručka Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů – vydaná MZe
Program rozvoje venkova 2014-2020 > Opatření > Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů > Metodiky a příručky (Soubory ke stažení)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 331/2019 Sb.(EZ), pro rok 2020
Program rozvoje venkova 2014-2020 > Opatření > Ekologické zemědělství > Metodiky a příručky (Soubory ke stažení)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb.(EZ), pro rok 2020
Program rozvoje venkova 2014-2020 > Opatření > Ekologické zemědělství > Metodiky a příručky (Soubory ke stažení)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 330/2019 Sb.(AEKO), pro rok 2020
Program rozvoje venkova 2014-2020 > Opatření > Agroenvironmentálně-klimatické opatření > Metodiky a příručky (Soubory ke stažení)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb.(AEKO, AEO), pro rok 2020
Program rozvoje venkova 2014-2020 > Opatření > Agroenvironmentálně-klimatické opatření > Metodiky a příručky (Soubory ke stažení)

Zařazeno v Aktuality, Dotace