Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ÚKZÚZ nařídil mimořádná rostlinolékařská opatření proti houbě škodící borovicím a douglasce tisolisté

17/03/20

Na základě rozhodnutí Evropské komise nařídil ÚKZÚZ mimořádná rostlinolékařská opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování houbového patogenu Fusarium circinatum. Tento karanténní škodlivý organismus pro území EU napadá rostliny borovice a douglasku tisolistou. Nařízení stanovuje mimo jiné fytosanitární požadavky pro přemísťování hostitelských rostlin tohoto patogenu v EU, požadavky pro přemísťování dřeva a kůry hostitelských rostlin a […]

Na základě rozhodnutí Evropské komise nařídil ÚKZÚZ mimořádná rostlinolékařská opatření k ochraně proti zavlékání a rozšiřování houbového patogenu Fusarium circinatum. Tento karanténní škodlivý organismus pro území EU napadá rostliny borovice a douglasku tisolistou.

Nařízení stanovuje mimo jiné fytosanitární požadavky pro přemísťování hostitelských rostlin tohoto patogenu v EU, požadavky pro přemísťování dřeva a kůry hostitelských rostlin a dřevěných obalů z vymezených území v EU, kde se F. circinatum vyskytuje, do ČR. Dále požadavky pro dovoz rizikových komodit ze třetích zemí do ČR  a opatření, která by se musela přijmout v případě průniku tohoto patogenu na území ČR.

ÚKZÚZ v rámci cíleného úředního průzkumu výskytu tohoto škodlivého organismu provádí diagnostiku odebraných vzorků, která byla doposud s negativním výsledkem.

Nejen díky rostlinolékařské kontrole ÚKZÚZ, ale i dalším rostlinolékařským úřadům ve členských státech EU, se tento patogen nerozšířil v celé Evropské unii. Jeho výskyt nadále zůstává omezen na Španělsko a Portugalsko. V těchto zemích se vyskytuje převážně ve školkách a lesích, ale i v soukromých zahradách.

Toto nařízení zrušuje původní Rozhodnutí  Státní rostlinolékařské správy týkající se houby Gibberella circinata Nirenberg & O‘ Donnell  z roku 2007.

 

Více informací o Fusarium circinatum  naleznete na Rostlinolékařském portálu.

Přílohy

Zařazeno v Aktuality, Lesnictví