Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seznam doporučených odrůd – ozimá řepka, PO – jarní řepka, hořčice bílá, mák setý, len olejný, kmín kořenný

02/03/20

http://eagri.cz/public/web/file/646849/Olejniny_2020.pdf

Zařazeno v Aktuality