Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Koronavirus – informační rozcestník

24/03/20

Ministerstvo obchodu a průmyslu nabízí na svých stránkách informační rozcestník související s epidemií koronaviru. Kromě odkazů na gestory jednotlivých oblastí, kde najdete detailní informace, obsahuje také potřebná telefonní čísla, kontakty na zdravotní pojišťovny, odkazy na informační materiály ke stažení či usnesení vlády. Zdroje informací: https://koronavirus.mzcr.cz – speciální web ke koronaviru Úřad vlády: www.vlada.cz  Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz – zdraví a hygiena Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – […]

Ministerstvo obchodu a průmyslu nabízí na svých stránkách informační rozcestník související s epidemií koronaviru.

Kromě odkazů na gestory jednotlivých oblastí, kde najdete detailní informace, obsahuje také potřebná telefonní čísla, kontakty na zdravotní pojišťovny, odkazy na informační materiály ke stažení či usnesení vlády.

Zdroje informací:

https://koronavirus.mzcr.cz – speciální web ke koronaviru

Úřad vlády: www.vlada.cz 

Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz – zdraví a hygiena

Státní zdravotní ústav: www.szu.cz – zdraví a hygiena

Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz – zahraniční cesty

Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz – doprava

Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz – daně a další finance

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz – pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby, nezaměstnanost

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz – nemocenské, ošetřovné, důchody, sociální pojištění

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz – vzdělávání a sport

Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz – potravinářství, prvovýroba, lesní a zahradnické školky

Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz – právo, soudy, věznice

Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz – cestovní ruch, zájezdy

Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmzrb.cz – podpůrné programy

Česká obchodní inspekce: www.coi.cz – spotřebitelé

Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus – mj. nejčastější otázky a odpovědi podnikatelů a živnostníků

Informační linky:

1212 – speciální linka v souvislosti s koronavirem

Non stop informační linky Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 – zdraví a hygiena

Ministerstvo dopravy:CZ 225 131 810, EN 225 131 820 – doprava

Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100 – zahraniční cesty

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 – podnikatelé, živnostníci, spotřebitelé

Ministerstvo vnitra: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396 – bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 778 725 602, 771 139 398 – vzdělávání a sport

Ministerstvo zemědělství: 221 814 595 – potravinářství, prvovýroba, lesní a zahradnické školky

Ministerstvo financí: 224 041 111 – daně

Ministerstvo kultury: 777 458 007

Česká správa sociálního zabezpečení: 800 050 248 – nemocenské, ošetřovné, důchody, sociální pojištění

Úřad práce ČR: 844 844 803 – nezaměstnanost, sociální dávky

Zdravotní pojišťovny:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211

RBP, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

Informační materiály:

Coronavirus

Doporučení pro cestovatele

Mimořádná opatření v autobusech

Mimořádná opatření ve vlacích

Manuál k používání dezinfekce

Ochranné opatření karanténa

Koronavirus na pravou míru

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

Připravte své pracoviště na COVID-19

Manuál přípravy pracoviště na onemocnění COVID-19

Nový koronavirus informace

Jak snížit riziko nakažení koronavirem

Infolinky SZU k epidemii COVID-19

Mapa lůžek infekčních oddělení nemocnic v ČR

Vládní usnesení (odkazy na materiály na webu Úřadu vlády):

Vyhlášení nouzového stavu

Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob

Opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství

Opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí

Opatření v mezinárodní osobní dopravě

Krizové opatření Ministerstva vnitra

Krizové opatření Ministerstva spravedlnosti

Krizové opatření Ministerstva dopravy

Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví

Zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

Krizové opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zemědělství

Krizové opatření Ministerstva zdravotnictví

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin čj. 218/20

Krizové opatření o maloobchodním prodeji a službách

Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob

Krizové opatření o odkladu doplňovacích voleb do Senátu

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků CELNÍ SPRÁVY České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Opatření obecné povahy o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Udělení výjimky podle § 29 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na pořízení ochranných prostředků v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2

Poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení ohrožení zdraví z důvodu výskytu koronaviru

Krizové opatření, které upřesňuje sobotní opatření ohledně uzavření obchodů

Krizové opatření o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře atd. a nelékařských zdravotnických povolání

Přijetí krizového opatření, které nařizuje s účinností od 17. března hejtmanům a primátorovi hl. m. zajistit školské zařízení, které zajistí nezbytnou péči o děti ve věku 3-10 let zaměstnancům bezpečnostních sborů, poskytovatelům zdravotních služeb, vojákům a dalším

Daňová opatření v souvislosti s mimořádnou události způsobenou šířením koronaviru

Zajištění osobních a provozních nákladů krajských hygienických stanic a Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem

Další uvolnění finančních prostředků k zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví do celkové výše 1500 mil. korun

Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

Statut Ústředního krizového štábu

Informace akciové společnosti České dráhy o ukončení prodeje jízdních dokladů ve vlacích této společnosti

Usnesení č. 237 – Záruka COVID

Usnesení č. 238 – Krizové opatření o maloobchodním prodeji

Usnesení č. 239 – Krizové opatření o poskytování sociálních služeb

Usnesení č. 240 – Krizové opatření o péči o seniory

Usnesení č. 241 – Krizové opatření o prodeji ubytovacích služeb

Usnesení č. 242 – 292/20 Návrh nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Usnesení č. 243 – Krizové opatření – bezpečnostní sbory a SVČ

Usnesení č. 244 – Informace o dočasném omezení provozu dálkových vlaků Českých drah, a. s. v objednávce státu + příloha č. 1

Usnesení č. 245 – Finanční krytí nákladů vynaložených v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19

Usnesení č. 246 – O změně usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 237 o záruce COVID

Usnesení č. 247 – Krizové opatření o používání ochranných prostředků dýchacích cest

Usnesení č. 248 – Krizové opatření platnost povolení zaměstnání

Usnesení č. 249 – Krizové opatření o zákazu přítomnosti v maloobchodních prodejnách potravin

Usnesení č. 250 – 230/20 Zajištění zvýšené ochrany obyvatel – trasování

Usnesení č. 251 – Doporučení provádět dezinfekci v některých veřejně přístupných prostorech

Usnesení č. 252 – Mimořádné opatření – lázeňská léčebně rehabilitační péče + příloha č. 1

Usnesení č. 253 – Vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí + příloha č. 1

Zařazeno v Aktuality