Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Drobné změny v definici webové služby AZZP

13/03/20

V tomto týdnu byla nasazena mimořádná úprava služby LPI_AZP01C. Došlo k rozšíření výčtu povolených plodin v odpovědi služby. Konzumenti by měli provést aktualizaci WSDL na své straně.

AZZP / (LPI_AZP01C)

Název služby AZZP (LPI_AZP01C)
Popis služby Služba pro stažení výsledků agrotechnického zkoušení zemědělských půd (AZZP).
Verze služby 01C
Způsob autorizace PF – služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.

Datový model služby Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.

prod test

WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba pro stažení výsledků agrotechnického zkoušení zemědělských půd (AZZP).

Vstupní parametry

Službu lze volat ve 2 variantách:

  1. Volání na existenci změny v datech.
  2. Volání na stažení celého obsahu dat AZZP.

Při variantě 1 je vstupu je uvedena hodnota 0 v elementu GETDATA. V tomto případě bude v odpovědi datum poslední změny v datech a nebudou vráceny žádné údaje AZZP. Tento režim je určen pro snadnější způsob administrace verzí dat na straně konzumentského systému.

Při variantě 2 je na vstupu uvedena hodnota 1 v elementu GETDATA a systém vrátí úplný obsah dat.

Přílohy

Související odkazy

Zařazeno v Aktuality